XBS Termo bužir, tankostjenkasta, 2:1, crna 38,1/19mm, POLIOLEFIN

SKU: ZS381D

Bužiri se koriste za zaštitu okoliša od niskonaponskih proboja i izolaciju niskonaponskih konektora za niskonaponske mrežne kablove s izolacijom na spojevima do 1.1KV.

Boja

Boja