XBS Termo bužir, tankostjenkasta, 2:1, crvena 6,4/3,2mm, POLIOLEFIN

SKU: ZS064P

Bužiri se koriste za zaštitu okoliša od niskonaponskih proboja i izolaciju niskonaponskih konektora za niskonaponske mrežne kablove s izolacijom na spojevima do 1.1KV.

Boja

Boja