XBS Termo bužir, tankostjenkasta, 2:1, plava 12,7/6,4mm, POLIOLEFIN

SKU: ZS127K

Bužiri se koriste za zaštitu okoliša od niskonaponskih proboja i izolaciju niskonaponskih konektora za niskonaponske mrežne kablove s izolacijom na spojevima do 1.1KV.

Boja

Boja